YATIRIM FELSEFEMİZ

RİSK YÖNETİMİ

Kurum olarak yatırımların yönetilmesi sürecinde risk kavramının farkında, şeffaf ve etkin bir risk yönetimi yaklaşımı sergilenmektedir.

Yönetilen portföylerin ve kurumun maruz kalabileceği risklerin belirlenmesi, düzenli olarak izlenmesi ve bu yolla risklerin gerçekleşmeden önlenmesi hedeflenmektedir.

Portföy yöneticileri kararlarının her aşamasında bu bilinçle harket ederler. Yatırım kararları alınırken gerek yatırım komitesi kararları ve gerekse de risk yönetimi politikaları esastır.

Teftiş ve İç Kontrol faaliyetleri ile kurum uygulamlarının mevzuata uygunluğunu gözden geçirerek değerlendirmeler yapar.Olası her noktada daha etkin bir risk yönetimi gerçekleştirebilmenin gereklerini yerine getirir.

  • BİZİ TAKİP
    EDEBİLİRSİNİZ

© Copyright 2018, Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.