PORTFOY YÖNETİMİ

Katılım Fonlarımız

Strateji:

Kısa vadeli likit fonlara alternatif olarak faizsiz kazanç sağlayan, müşterilerin anlık nakit ihtiyaçlarına çözüm üreterek nakit yönetiminde yardımcı olan, günlük değerlenen ve aynı gün alım satımı yapılabilen bir fondur. Fon portföyü İslam Finans Danışman Kurulu’ndan uygunluk alınmış para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: Kısa vadeli Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları
Maksimum %20: Katılma hesapları (TL-YP), YP bazlı Kira Sertifikaları, Faizsiz Varlığa/İpoteğe Dayalı/Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, Diğer Faizsiz Sermaye Piyasası Araçları ve Sertifikaları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %1,10

Karşılaştırma Ölçütü:

%20 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)
%40 KYD Kira Sertifikası Endeksi – Kamu
%40 KYD Kira Sertifikası Endeksi – Özel

Alım Satım Yerleri:

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Alternatif Dağıtım Kanalları

İşlem Saatleri:

16:30’a kadar verilen alım ve satış emirleri T günü fiyatı ile T gününde gerçekleşir.
16:30-17:30 arası alım yapılmaz. 17:30 sonrası verilen satış emirleri T günü fiyatı ile alış emirleri ise T+1 günü fiyatı ile gerçekleşir.
(TEFAS’da alım - satım emirleri T günü fiyatı ile T günü 13:30’a kadar.)

Risk Değeri: 2

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

- Fon İcazet Belgesi

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Strateji:

Yatırımcıların kira sertifikaları ve faizsiz orta vadeli sermaye piyasası araçlarının getirilerinden optimal risk sınırları içerisinde yararlanmasını sağlar. Fon portföyü İslam Finans Danışman Kurulu’ndan uygunluk alınmış para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: Kısa ve orta vadeli Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları
Maksimum %20: Katılma Hesapları (TL-YP), Altın ve Kıymetli Madenler ile bunlara dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL-YP), Faizsiz Varlığa/İpoteğe Dayalı/Teminatlı MK’ler, GES’ler

Yönetim Ücreti:

Yıllık %1,64

Karşılaştırma Ölçütü:

%15 BIST- KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)
%40 KYD Kira Sertifikası Endeksi – Özel,
%45 KYD Kira Sertifikası Endeksi– Kamu

Alım Satım Yerleri:

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Alternatif Dağıtım Kanalları

İşlem Saatleri:

13:30’a kadar verilen alım ve satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde gerçekleşir.

Risk Değeri: 2

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır .


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

- Fon İcazet Belgesi

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Strateji:

Yatırımcıların potansiyeli yüksek Türkiye hisse senedi piyasasından faydalanmasını sağlayan, faizsiz içerik açısından icazet alınmış hisse senetlerinden oluşan bir hisse senedi yoğun fondur; dengeli risk/getiri profili ve aktif portföy yönetimi sayesinde büyüme amaçlı getiri sunar.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: faizsiz finans ilkelerine göre belirlenmiş, icazet alınmış Türk Hisse Senetleri
Maksimum %20: Kira sertifikaları ve Faizsiz Para Piyasası Araçları, Katılma Hesapları, Değerli Madenler, Diğer Faizsiz Yatırım Fonları Payları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %2,37

Karşılaştırma Ölçütü:

%90 ZPY Katılım Endeksi
%5 KYD Kira Sertifikası Endeksi – Kamu
%5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)

Alım Satım Yerleri:

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Alternatif Dağıtım Kanalları

İşlem Saatleri:

13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.
13:30'a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30'dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

Risk Değeri: 6

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır .


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Fon Analizi

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

- Fon İcazet Belgesi

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Strateji:

Fonun yönetiminde, USD para birimi cinsinden yatırım araçları tercih edilecek olup, orta ve uzun vadede USD bazında yüksek ve istikrarlı hedef getiri sağlamak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlenecektir. Fon’un ana yatırım stratejisi yurtdışında ve Türkiye’de yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü borçlanma aracı ve kira sertifikasına yatırım yaparak yatırımcılara Amerikan Dolar’ı bazında getiri sağlamaktır. Fon birim pay değeri Amerikan Dolar’ı (USD) ve Türk Lirası (TL) cinsinden hesaplanacak ve fon paylarının alım satımı Amerikan Dolar’ı (USD) ve Türk Lirası (TL) cinsinden gerçekleştirilecek.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları
Maksimum %20: TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %0,50

Kurucu, yönetim ücretinin yanı sıra aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde fon katılımcılarından fondan çıkış yaptıkları her bir yatırım için ayrı ayrı hesaplanmak kaydıyla, “Performans Ücreti” tahsil eder.

Eşik Değeri:

Fonun eşik değeri, günlük olarak Amerikan Merkez Bankası politika oranı (FED Funds Target Rate) baz alınarak oluşturulan endeks getirisi üzerine 500 baz puan ek getiri ilave edilerek hesaplanır.

Alım Satım Yerleri:

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

İşlem Saatleri:

Perşembe 13:30’a kadar verilen alım ve satış emirleri, aynı gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden, Cuma günü gerçekleşir.

Risk Değeri: 4

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Katılma Payı Fiyatları

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

- Fon İcazet Belgesi

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.

Strateji:

Fon’un ana yatırım stratejisi yurtdışında ve Türkiye’de yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü faizsiz sermaye piyasası aracına yatırım yaparak yatırımcılara Amerikan Doları bazında getiri sağlamaktır. Fon’un yönetiminde, USD para birimi cinsinden yatırım araçları tercih edilecek olup, orta ve uzun vadede USD bazında yüksek ve istikrarlı hedef getiri sağlamak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlenecektitir.

Varlık Dağılımı:

Minimum %80: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları
Maksimum %20: TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları

Yönetim Ücreti:

Yıllık %0,70

Kurucu, yönetim ücretinin yanı sıra aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde fon katılımcılarından fondan çıkış yaptıkları her bir yatırım için ayrı ayrı hesaplanmak kaydıyla, “Performans Ücreti” tahsil eder.

Eşik Değeri:

Fonun eşik değeri, günlük olarak BIST KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi USD getirisidir.

Alım Satım Yerleri:

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

İşlem Saatleri:

Perşembe 15:30’a kadar verilen alım emirleri, aynı gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden, Cuma günü gerçekleşir.
Salı 15:30’a kadar verilen satım emirleri, Perşembe günü hesaplanan pay fiyatı üzerinden, Cuma günü gerçekleşir.

Risk Değeri: 4

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır.


Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- Aylık Fon Bülteni

- Yatırımcı Bilgi Formu

- İzahname

- Katılma Payı Fiyatları

- Finansal Tablolar

- Performans Sunum Raporları

- Fon İcazet Belgesi

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

FONLARIMIZI NASIL ALABİLİRSİNİZ?

* TEFAS'da işlem görmekte olan fonlarımızı, yatırım hesabınızın olduğu üye banka ve aracı kurumun şubelerinden veya internet/mobil uygulamalarını kullanarak alabilirsiniz. Sorularınız ve destek için bize ulaşabilirsiniz.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarımız

Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Strateji:

Fon, yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren, halka açık olan veya olmayan ve büyüme potansiyeli yüksek, anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %0,50

Hedef Sektörler:

Tüm Yenilenebilir Enerji Kaynakları; Güneş Enerjisi (GES), Rüzgar Enerjisi (RES), Biokütle Enerji, Jeotermal Enerji, Hidrolik Enerji (HES), Hidrojen Enerjisi, Dalga Enerjisi, Gelgit Enerjisi vb.

Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- İçtüzük

- İhraç Belgesi

- Fon İcazet Belgesi

- Katılma Payı Esasları ve Fiyatı

- Finansal Tablolar

- Tanıtıcı Sunum

Fonun katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

*Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27/02/2019 tarih ve 12233903-320.04-E.3165 sayılı izni ile Mükafat Portföy Yönetim A.Ş. Birinci KOBİ Girişim Sermayesi yatırım Fonu unvanı Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Techinvestors Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.

Strateji:

Fon, teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip, büyüme potansiyeli yüksek olan teknoloji şirketlerine sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, yatırım fırsat akışında TÜBİTAK 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamındaki kuruluşların girişimlerinde öncelik verecektir.

Varlık Dağılımı:

Fon toplam değerinin en az %80'i girişim sermayesi yatırımından oluşur.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %2,50

Hedef Sektörler:

Enerji, Sağlık, Tarım ve Finans Teknolojileri ile Nesnelerin İnterneti, Yapay Zekâ Teknolojileri

Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- İçtüzük

- İhraç Belgesi

- Fon İcazet Belgesi

- Katılma Payı Esas ve Usulleri

- Tanıtıcı Sunum

Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Strateji:

Fon, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken şirketlere ortak olmayı, kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı ve bu sayede değer artışları ve gelirlerinden faydalanmayı hedeflemektedir.

Varlık Dağılımı:

Fonun toplam değerinin en az %80’inin girişim sermayesi yatırımından oluşması zorunludur. Fonun en fazla %20’sine kadar olan bölümü ile kamu/özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları ve diğer faizsiz sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %0,40

Hedef Sektörler:

Enerji, Gıda, Sağlık, Bilişim, Teknoloji, Hizmet Ulaştırma, İmalat ve Perakende

Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- İçtüzük

- İhraç Belgesi

- Katılma Payı Esasları ve Fiyatı

- Finansal Tablolar

- Fon İcazet Belgesi

Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Strateji:

Fon, halka açık olan veya olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %0.30 + 120.000 TL

Hedef Sektörler:

Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler finans, enerji, sağlık, tarım, biyokimya, finans teknolojileri ve diğer teknoloji (nesnelerin interneti, yapay zeka, analitik dikeyler vb.) sektörleridir.

Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- İçtüzük

- İhraç Belgesi

- Katılma Payı Esas ve Usulleri

Gayrimenkul Yatırım Fonlarımız

Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Fon katılma payları MPATA koduyla, Borsa İstanbul Pay Piyasası Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında (NYİP) işlem görmektedir.

Strateji:

Fon’un temel yatırım stratejisi; İstanbul İli, Ataşehir İlçesi sınırları içinde yer alan ve Ataşehir sınırlarına komşu bölgelerde konumlanan konut ve ticari nitelikteki gayrimenkullerden değer artış kazancı, alım satım karı ve kira geliri elde etmek amacıyla, belirtilen bölgedeki gayrimenkulleri, Tebliğ’in 18. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen gayrimenkul projeleri kapsamındaki bağımsız bölümleri ve gayrimenkule dayalı hakları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, satın alma ve satış vaadi sözleşmelerine taraf olmaktır.

Varlık Dağılımı:

Fon toplam değerinin en az %80’inin gayrimenkul yatırımlarından oluşması zorunludur.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %0,50

Hedef Sektörler

Gayrimenkul

Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- İçtüzük

- İhraç Belgesi

- Fon İcazet Belgesi

- Katılma Payı Esasları ve Fiyatı

- Finansal Tablolar

- Özel Durum Açıklamaları

- Tanıtıcı Sunum

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Strateji:

Değer artış kazancı ve kira geliri elde etmek amacıyla; her türlü akaryakıt sektörüne dahil olan ticari gayrimenkule yatırım yapan bir fondur. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiraya verilebilir.

Varlık Dağılımı:

Fon toplam değerinin en az %80’inin gayrimenkul yatırımlarından oluşması zorunludur. Tek başına fon toplam değerinin %20'sini aşan gayrimenkul yatırımlarının toplamı fon toplam değerinin en fazla %60'ı olabilir. Fonun en fazla %20’sine kadar olan bölümü ile kamu/özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları ve diğer faizsiz sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir.

Yönetim Ücreti:

Yıllık %0,50

Hedef Sektörler:

Gayrimenkul (Akaryakıt)

Fon Bilgilendirme Dokümanları:

- İçtüzük

- İhraç Belgesi

- Katılma Payı Esasları ve Fiyatı

- Finansal Tablolar

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Yönetimini Gerçekleştirdiğimiz Emeklilik Yatırım Fonları

Strateji:

Fon portföyünün tamamının en az %60'ı Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarında olmak üzere, kalanı vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden ihraç edilen 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.

Karşılaştırma Ölçütü:

%40 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL,
%40 BİST-KYD Kamu Kira Sertifikaları,
%20 BIST - KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Fon detaylı analizinize buradan ulaşabilirsiniz.

Strateji:

Fon, portföyünün en az %75'ini Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikası ve gelir ortaklığı senetlerine yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon, portföyünün azami %15'ini Danışma Kurulu'nun İslami Finans prensiplerini esas alarak onayladığı BİST Katılım Endeksi'ndeki ortaklık paylarına yatırır.

Karşılaştırma Ölçütü:

%90 BİST-KYD Kamu Kira Sertifikaları
%5 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL
%5 Katılım 50 Endeksi

Risk Değeri: 2

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır .


Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Fon detaylı analizinize buradan ulaşabilirsiniz.

Strateji:

Fon, Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünün en az %60’ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarından oluşur.

Karşılaştırma Ölçütü:

%80 BİST-KYD Kamu Kira Sertifikaları
%10 BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları
%5 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL
%5 ZPYKAT Endeksi

Risk Değeri: 4

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır .


Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Fon detaylı analizinize buradan ulaşabilirsiniz.

Strateji:

Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre, katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarına yatırım yaparak uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Karşılaştırma Ölçütü:

BIST-KYD Kira Sertifikaları Kamu

Risk Değeri: 5

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır .


Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Fon detaylı analizinize buradan ulaşabilirsiniz.

Strateji:

Fon portföyünü değişken piyasa koşullarına göre uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun olan yatırım araçlarına yatırır ve portföyündeki varlık dağılımını aktif şekilde değiştirerek önemli ölçüde sermaye kazancı elde etmeyi hedefler.

Karşılaştırma Ölçütü:

%100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL +%1,5

Risk Değeri: 3

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır .


Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Fon detaylı analizinize buradan ulaşabilirsiniz.

Strateji:

Fon portföyünü değişken piyasa koşullarına göre uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun olan yatırım araçlarına yatırır ve portföyündeki varlık dağılımını aktif şekilde değiştirerek önemli ölçüde sermaye kazancı elde etmeyi hedefler.

Karşılaştırma Ölçütü:

%100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL +%2

Risk Değeri: 4

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır .


Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Fon detaylı analizinize buradan ulaşabilirsiniz.

Strateji:

Fon portföyünü değişken piyasa koşullarına göre uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun olan yatırım araçlarına yatırır ve portföyündeki varlık dağılımını aktif şekilde değiştirerek önemli ölçüde sermaye kazancı elde etmeyi hedefler.

Karşılaştırma Ölçütü:

%100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL +%3

Risk Değeri: 5

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır .


Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Fon detaylı analizinize buradan ulaşabilirsiniz.

Strateji:

Kıymetli madenler fonu olan fonun yatırım amacı altın fiyatlarında oluşan değişimleri yatırımlara yansıtmaktır. Fon portföyünün en az % 80’i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün kalan kısmı ile ise diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir.

Karşılaştırma Ölçütü:

%95 BIST-KYD Altın Fiyat Kapanış Endeksi
%5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Risk Değeri: 6

Risk değerleri; fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1 - 7 arasındadır .


Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz .

Fon detaylı analizinize buradan ulaşabilirsiniz.

© Copyright 2018, Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.